webinár: Domácka práca, dovolenka, prekážky v práci (20.4.2023)

Lektor: RNDr.Jozef Mihál

Cena: 85 €

IBAN: SK66 7500 0000 0040 1836 8485

VS: 2004

<< prejsť na prehľad všetkých webinárov

 

Popis webinára

 

Časový harmonogram webinára

9:00 – 14:30 hod, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 – 12:00) a dve 10 min. prestávky.

 

Program webinára 20.04.2023

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby: