Úvod

Vítame Vás na stránke „Semináre-Orava“  s aktuálnou ponukou vzdelávacích aktivít.

Úvodný obrázok

Potrebujete poradiť  resp. pomôcť pri získavní zručností spojených s prácou a aplikáciou novelizovaných zákonov a s nimi súvisiacich predpisov?

Sme tu pre Vás prostredníctvom odborných seminárov, ktoré pravidelne realizujeme za účelom pomôcť Vám zorientovať sa v danej problematike.

Čo Vás zaujíma?  Napíšte nám, radi uvítame Vaše námety a podnety.

Potrebujete spracovať účtovníctvo? Spracúvame účtovníctvo vo svojom sídle, ale  v prípade potreby aj v sídle zákazníka, po vzájomnej dohode a v určitom dohodnutom rozsahu.
Účtovníctvo vedieme  v ekonomickom software SunSoft EcoSun spoločnosti SunSoft Plus s.r.o.
K tvorbe cenových ponúk pristupujeme individuálne. Klient má možnosť dohodnúť si cenustanovenú na základe skutočných účtovných položiek a vykonaných prác alebo paušálnu cenu stanovenú individuálne na základe predpokladanej náročnosti spracovania.

VYUŽITE MNOŽSTVO ZLIAV

Uzávierka prihlášok všetkých seminárov: 3 dni pred konaním seminára

Aktuálna ponuka seminárov:

Vážení účastníci seminárov a školení,

V súvislosti so 4. Fázou uvoľňovania opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 Ústredným krízovým štábom a nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR (UVZ SR) Vám oznamujeme, že postupne začíname opäť organizovať odborné semináre a školenia. Tieto budú prebiehať za dôsledného dodržiavania vydaných opatrení v zmysle usmernenia UVZ SR pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/4085/2020 z 19.05.2020

Na všetky vzdelávacie podujatia je vstup a pobyt v mieste konania povolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka) za dodržiavania rozostupov 2 m medzi osobami.

Sorry, no posts matched your criteria.

PRIPRAVUJEME: