Úvod

Vítame Vás na stránke „Semináre-Orava“  s aktuálnou ponukou vzdelávacích aktivít.

Úvodný obrázok

Potrebujete poradiť  resp. pomôcť pri získavní zručností spojených s prácou a aplikáciou novelizovaných zákonov a s nimi súvisiacich predpisov?

Sme tu pre Vás prostredníctvom odborných seminárov, ktoré pravidelne realizujeme za účelom pomôcť Vám zorientovať sa v danej problematike.

Čo Vás zaujíma?  Napíšte nám, radi uvítame Vaše námety a podnety.

Potrebujete spracovať účtovníctvo? Spracúvame účtovníctvo vo svojom sídle, ale  v prípade potreby aj v sídle zákazníka, po vzájomnej dohode a v určitom dohodnutom rozsahu.
Účtovníctvo vedieme  v ekonomickom software SunSoft EcoSun spoločnosti SunSoft Plus s.r.o.
K tvorbe cenových ponúk pristupujeme individuálne. Klient má možnosť dohodnúť si cenustanovenú na základe skutočných účtovných položiek a vykonaných prác alebo paušálnu cenu stanovenú individuálne na základe predpokladanej náročnosti spracovania.

VYUŽITE MNOŽSTVO ZLIAV

Uzávierka prihlášok všetkých seminárov: 3 dni pred konaním seminára

Aktuálna ponuka seminárov:


4. február
2020

LEGISLATÍVNE ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI K 1. 1. 2020 – POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2019

!!! POZOR zvýhodnená cena 58 € platí pri prihlásení sa a úhrade do 17.01.2020!!!
Miesto konania:
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v D. Kubíne, Námestie slobody 1 – Bysterec, zasadačka na 1. Poschodí
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

(viac informácií po kliknutí)

6. február
2020

Daň z príjmov – daňové priznanie za rok 2019 (fyzické a právnické osoby), zmeny v legislatíve pre rok 2020

!!! POZOR !!! bola vykonaná zmena termínu konania z 28.01.2020 na 06.02.2020
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

(viac informácií po kliknutí)


13. máj
2020

HYGIENICKÉ MINIMUM – Školenie a preskúšanie pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

Miesto konania:
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v D. Kubíne, Námestie slobody 1 – Bysterec, zasadačka na 1. Poschodí
Lektor: Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

(viac informácií po kliknutí)

PRIPRAVUJEME: