Úvod

Vítame Vás na stránke „Semináre-Orava“  s aktuálnou ponukou vzdelávacích aktivít.

Úvodný obrázok

Potrebujete poradiť  resp. pomôcť pri získavní zručností spojených s prácou a aplikáciou novelizovaných zákonov a s nimi súvisiacich predpisov?

Sme tu pre Vás prostredníctvom odborných seminárov, ktoré pravidelne realizujeme za účelom pomôcť Vám zorientovať sa v danej problematike.

Čo Vás zaujíma?  Napíšte nám, radi uvítame Vaše námety a podnety.

Potrebujete spracovať účtovníctvo? Spracúvame účtovníctvo vo svojom sídle, ale  v prípade potreby aj v sídle zákazníka, po vzájomnej dohode a v určitom dohodnutom rozsahu.
Účtovníctvo vedieme  v ekonomickom software SunSoft EcoSun spoločnosti SunSoft Plus s.r.o.
K tvorbe cenových ponúk pristupujeme individuálne. Klient má možnosť dohodnúť si cenustanovenú na základe skutočných účtovných položiek a vykonaných prác alebo paušálnu cenu stanovenú individuálne na základe predpokladanej náročnosti spracovania.

VYUŽITE MNOŽSTVO ZLIAV

Uzávierka prihlášok všetkých seminárov: 3 dni pred konaním seminára

Aktuálna ponuka seminárov:

13. november
2019

ZÁKONNÍK PRÁCE 2019/2020 – PRÍSPEVKY NA REKREÁCIU, MINIMÁLNA MZDA A PRÍPLATKY PRE ROK 2020, PRACOVNÝ ČAS A DOVOLENKA, ĎALŠIE ZMENY PRE ROK 2020

Miesto konania:
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v D. Kubíne, Námestie slobody 1 – Bysterec, zasadačka na 1. Poschodí
!!! POZOR ZVÝHODNENÁ CENA 58 € pri prihlásení sa a úhrade do 31.10.2019!!!
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

(viac informácií po kliknutí)

21. november
2019

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V ROKU 2019 a 2020

Lektor: JUDr. Oľga Groszová

(viac informácií po kliknutí)


PRIPRAVUJEME: