Úvod

Vítame Vás na stránke „Semináre-Orava“  s aktuálnou ponukou vzdelávacích aktivít.

Úvodný obrázok

Potrebujete poradiť  resp. pomôcť pri získavní zručností spojených s prácou a aplikáciou novelizovaných zákonov a s nimi súvisiacich predpisov?

Sme tu pre Vás prostredníctvom odborných seminárov, ktoré pravidelne realizujeme za účelom pomôcť Vám zorientovať sa v danej problematike.

Čo Vás zaujíma?  Napíšte nám, radi uvítame Vaše námety a podnety.

Potrebujete spracovať účtovníctvo? Spracúvame účtovníctvo vo svojom sídle, ale  v prípade potreby aj v sídle zákazníka, po vzájomnej dohode a v určitom dohodnutom rozsahu.
Účtovníctvo vedieme  v ekonomickom software SunSoft EcoSun spoločnosti SunSoft Plus s.r.o.
K tvorbe cenových ponúk pristupujeme individuálne. Klient má možnosť dohodnúť si cenustanovenú na základe skutočných účtovných položiek a vykonaných prác alebo paušálnu cenu stanovenú individuálne na základe predpokladanej náročnosti spracovania.

Aktuálna ponuka seminárov:

Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu  v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19  a aktuálne platné hygienické opatrenia  Ústredného krízového štábu SR  naďalej pozastavujeme prezenčnú formu realizácie hromadných vzdelávacích podujatí.

15. apríl
2021

FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE + AKTUALITY V MZDOVEJ UČTÁRNI

!!!Pozor!!!! cena 70€
obmedzený počet účastníkov cez naše webové prihlásenie – obsadené
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

(viac informácií po kliknutí)

19. apríl
2021

VIDEOSEMINÁR: DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY – NOVELIZÁCIA K 1.1.2021 A K 1.7.2021

Cena 35€
ZÁZNAM SI ÚČASTNÍCI MÔŽU PREZERAŤ NEOBMEDZENE V PRIEBEHU DVOCH DNÍ + ČET PRE OTÁZKY LEKTOROVI+ MATERIÁL NA STIAHNUTIE
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

(viac informácií po kliknutí)

29. apríl
2021

FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE + AKTUALITY V MZDOVEJ UČTÁRNI

!!!Pozor!!!! cena 70€
obmedzený počet účastníkov cez naše webové prihlásenie – 5 osôb
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

(viac informácií po kliknutí)