Semináre v roku 2023

BALÍK WEBINÁROV „JARNÁ ŠKOLA JOZEFA MIHÁLA“ (12 webinárov) (viac o podujatí)
Dátum: od 18. apríla 2023 do 31. mája 2023
Lektor: RNDr.Jozef Mihál

Webinár: Závislá práca, nelegálna práca, pracovný pomer, pracovná zmluva, doba určitá, kratšie úväzky (viac o podujatí)
Dátum: 18. apríl 2023
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Webinár: Zamestnávanie občanov eú a tretích krajín, pracovný čas (viac o podujatí)
Dátum: 19. apríl 2023
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Webinár: Domácka práca, dovolenka, prekážky v práci (viac o podujatí)
Dátum: 20. apríl 2023
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Webinár: Mzda, príplatky, ďalšie benefity (stravovanie, rekreácia) (viac o podujatí)
Dátum: 25. apríl 2023
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Webinár: Skončenie pracovného pomeru, prechod práv a povinností, špecifické skupiny zamestnancov (viac o podujatí)
Dátum: 26. apríl 2023
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

WEBINÁR: Dohody (viac o podujatí)
Dátum: 27. apríl 2023
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

WEBINÁR: Daň z príjmov zamestnanca I. (viac o podujatí)
Dátum: 16. máj 2023
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Webinár: Daň z príjmov zamestnanca  II. (viac o podujatí)
Dátum: 23. máj 2023
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

WEBINÁR: Poistné na sociálne poistenie (viac o podujatí)
Dátum: 24. máj 2023
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

WEBINÁR: Poistné na zdravotné poistenie (viac o podujatí)
Dátum: 25. máj 2023
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Webinár: Nemocenské dávky, materská, dávka v nezamestnanosti (viac o podujatí)
Dátum: 30. máj 2023
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

WEBINÁR: Dôchodky (viac o podujatí)
Dátum: 31. máj 2023
Lektor: RNDr. Jozef Mihál