Zľavy

Stálym klientom poskytujem vernostné alebo množstevné zľavy.

» Vernostná zľava sa poskytuje klientovi po absolvovaní troch seminárov v bežnom alebo predchádzajúcom kalendárnom roku, pričom na štvrtý seminár je zľava vo výške 50 % z ceny semináru. V prípade záujmu je potrebné na každý seminár doniesť potvrdzovací hárok, ktorý si môžete stiahnuť na tomto odkaze:
potvrdzovací hárok – vernostná zľava. Uplatnenie zľavy je potrebné uviesť v prihláške.

» Množstevná zľava sa poskytuje klientom v prípade, ak z rovnakej spoločnosti sa zúčastňujú seminára viacerí účastníci. Prvý účastník platí plnú cenu, každý ďalší má zľavu 3,- Eur.  Táto zľava sa neposkytuje u seminárov na mieru, kedy je cena stanovená dohodou podľa požadovaného rozsahu služieb.

» Zľavy nie je možné vzájomne kombinovať, klient si môže zvoliť, ktorú využije. Maximálny počet účastníkov z rovnakej spoločnosti je 8, pri väčšom počte účastníkov sa zľava dohodne individuálne.