Webinár: LEGISLATÍVNE ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI NA ROK 2023 + ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2022

Počas jediného dňa sa na webinári (online seminári) dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2022/2023 – všetky schválené legislatívne zmeny a všetky potrebné informácie k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022.

Zároveň si vás dovoľujeme v dobrom upozorniť na to, že o túto sériu webinárov resp. seminárov býva každoročne veľký záujem a väčšina termínov je vopred vypredaná – preto odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas.
* * *
Účastníci webinára získajú rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe (obdržia ho e-mailom jeden deň pred webinárom).
Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.
Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie prostredníctvom chatu.

Časový harmonogram webinára
9:00 – 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 – 12:00) a dve 10 min. prestávky.

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Dátum konania:

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:

Cena:  80 €
IBAN: SK66 7500 0000 0040 1836 8485
VS: podľa dátumu v prihláške na ktorý ste sa prihlásili (1312;1512;1612;1912;2012……)

Program webinára:

I. ČASŤ: ZMENY PRE ROK 2023

 1. Zmeny v Zákonníku práce
  • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, príplatky ku mzde
  • otcovská dovolenka
  • dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce
 2. Zmeny v zákone o dani z príjmov závislá činnosť
  • nezdaniteľné časti v roku 2023
  • daňový bonus na deti – zmeny pre rok 2023
  • ďalšie zmeny pri zdanení príjmov zo závislej činnosti (zamestnanci a zamestnávatelia)
 3. Sociálne a zdravotné poistenie, dôchodky a dávky
  • a max. vymeriavacie základy a ďalšie veličiny v roku 2023
  • zmeny pre tehotenské a materské v roku 2023
  • zmeny v dôchodkoch, rodičovský dôchodok, predčasné dôchodky, dôchodok po 40 odpracovaných rokoch, minimálne dôchodky, valorizácia dôchodkov

II. ČASŤ: ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022

Zmena a doplnenie programu vyhradené.


Organizačné a technické informácie k webináru

Tento webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou RELIA.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Záznam z tohto webinára nebude k dispozícii.

Účastník je prihlásený, až po úhrade poplatku (najneskôr však 5 pracovných dní pred termínom webinára) a zaslaním vyplnenej prihlášky, v ktorej je dôležité uviesť e-mailovú adresu poslucháča na ktorú mu pred začatím bude zaslaný link s heslom na online prihlásenie.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál v PDF.
Na tento webinár sa nevzťahujú množstevné a ani vernostné zľavy.


Prihlasovací formulár