Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020

Počas jediného dňa sa na webinári (online seminári) dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2020/2021 – všetky schválené resp. pripravované legislatívne zmeny a všetky potrebné informácie k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Zároveň vás chceme v dobrom upozorniť na to, že o túto sériu webinárov resp. seminárov býva každoročne obrovský záujem a väčšina termínov je už dopredu vypredaná. Z uvedeného dôvodu bol pre našu webovú stránku stanovený obmedzený počet možných prihlásených účastníkov.

Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Dátum konania: 22. januára 2021
Cena:  70 €
IBAN: SK66 7500 0000 0040 1836 8485
VS: 2201

Program webinára:

 1. BLOK: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni pre rok 2021
 1. Zmeny v Zákonníku práce od 1. januára 2021
  • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, príplatky ku mzde
  • nový štátny sviatok 28. október
 2. Očakávané zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021
  • dovolenka zamestnancov vo veku do 33 rokov
  • domáca práca a telepráca
  • nahradenie gastrolístkov finančným príspevkom
 3. Zmeny v zákone o dani z príjmov – závislá činnosť
  • nezdaniteľné časti v roku 2021
  • daňové bonusy v roku 2021, zmeny v daňovom bonuse na deti
  • zmeny pri 13. a 14. plate, príspevkoch na rekreáciu a na športovú činnosť dieťaťa
  • príspevky „Prvá pomoc“ oslobodené od dane, ale pozor…
  • zmeny v ročnom zúčtovaní a pri mzdových listoch
  • sadzba dane 15 % za rok 2020 a za rok 2021
 4. Sociálne, zdravotné poistenie a dávky
  • min. a max. vymeriavacie základy a ďalšie veličiny v roku 2021
  • úrazový príplatok pri ochorení na COVID-19
  • nové identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca
  • zmeny pri ošetrovnom, nové dlhodobé ošetrovné
  • zjednodušenie oznamovacích povinností
  • zníženie dôchodkového veku za výchovu detí
  • jednorazový doplatok pri znížení dôchodkového veku, kto má nárok, v akej sume, čo sa viac oplatí, dopad na poberateľov predčasných dôchodkov
  • zmeny pri minimálnych dôchodkoch
  • pandemické ošetrovné na prelome rokov 2020/2021
  • nová dávka „tehotenské“, zmeny pre materské v roku 2021
  • pandemický rodičovský príspevok na prelome rokov 2020/2021
 5. Projekt „Prvá pomoc plus“ v jesenných a zimných mesiacoch
  • aktuálny stav projektu pre druhú vlnu pandémie, novinky prijaté na jeseň 2020, vyplácanie príspevkov na podporu udržania pracovných miest za mesiace október 2020 až marec 2021
  • ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení
  • pokles tržieb, prevádzka, SOS dotácia
  • dobrovoľné poistenie ako spôsob získania vyššieho príspevku pre SZČO
 1. BLOK: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Časový harmonogram webinára

09:00 – 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 – 12:00) a dve 15 min. prestávky

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Organizačné a technické informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou RELIA.
Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.
Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe.
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.
Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál .

 

Technické požiadavky a praktické tipy pre sledovanie webinára vysielaného spoločnosťou RELIA s.r.o. Pred začiatkom webinára si overte nasledovné: -     Ak Váš počítač otvorí link na sledovanie webináru automaticky v prehliadači Internet Explorer, odporúčame Vám skopírovať si link priamo do prehliadača Google Chrome a sledovať živý prenos tu, resp. do iného vyššie menovaného prehliadača. Google Chrome si môžete zadarmo stiahnuť tu https://www.google.com/intl/sk_sk/chrome/ Tipy k webináru:

Posielanie otázok lektorovi: 
Vpravo dole je okienko četu, kde môžete písať otázky lektorovi. Správu odošlete stlačením klávesy Enter. Otázky sú viditeľné aj pre ostatných účastníkov spolu s Vaším prihlasovacím menom. Lektor odpovedá na otázky priebežne, resp. podľa dohody/programu.

Zobrazenie na celý monitor: 
Pre zobrazenie webinára na celý monitor kliknite na ikonu .
Pre zrušenie tejto funkcie použite klávesnicu Esc alebo opäť kliknite na ikonu  .

Zobrazené materiály: 
Prezentácie a materiály, ktoré počas webinára používa lektor, sú autorským dielom školiteľa.  Výukové materiály vám zašleme do emailu pred konaním webináru a je možné stiahnuť si ich aj na stránke, kde živý prenos bude prebiehať – a to približne 2 hodiny pred začiatkom alebo ihneď po skončení webinára (nie počas prezentácie).

Zmena jazykovej mutácie: 
Vpravo hore nájdete ikonu, cez ktorú si môžete zmeniť jazyk aplikácie.

Nefunguje Vám zvuk: 
V prípade, ak sa prihlásite neskôr – už po začatí prezentácie, môže vám aplikácia automaticky stíšiť zvuk. Na obrazovke sa vám preto zobrazí mikrofón a nápis „mute“, resp. „unmute“. Pre zapnutie zvuku kliknite na ikonu mikrofónu.

Ukončenie webinára:
Z webinára sa vždy odhlasujte kliknutím na ikonu "panáčika", ktorú nájdete vpravo hore. Nepoužívajte a nerušte webinár ikonou "x", pretože budete mať zablokovaný opätovný prístup a odblokovanie bude možné len s našou telefonickou podporou.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov s pripojením neváhajte kontaktovať technickú podporu:   
Email: acmartin.relia@gmail.com
Tel. číslo:  0905 601 610


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby: