Webinár: Daňový bonus na deti + ročné zúčtovanie za rok 2022

Cieľom webinára je podrobné vysvetlenie problematiky daňového bonusu na deti za rok 2022. Budú rozoberané aktuálne zmeny pre rok 2023  a ročné zúčtovanie za rok 2022.

Účastníci webinára získajú rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe (obdržia ho jeden deň pred webinárom).
Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.
Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie prostredníctvom chatu. Všetky takéto otázky budú zodpovedané. Cieľom webinára nie je poskytovanie súkromných konzultácií.

Časový harmonogram webinára
9:00 – 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 – 12:00) a dve 10 min. prestávky.

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Dátum konania: 23. marec 2023
Cena:  83 €
IBAN: SK66 7500 0000 0040 1836 8485
VS: 2303

Program webinára:

Zmena a doplnenie programu vyhradené.


Organizačné a technické informácie k webináru

Tento webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou RELIA.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Záznam z tohto webinára nebude k dispozícii.

Účastník je prihlásený, až po úhrade poplatku (najneskôr však 5 pracovných dní pred termínom webinára) a zaslaním vyplnenej prihlášky, v ktorej je dôležité uviesť e-mailovú adresu poslucháča na ktorú mu pred začatím bude zaslaný link s heslom na online prihlásenie.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál v PDF.
Na tento webinár sa nevzťahujú množstevné a ani vernostné zľavy.


Prihlasovací formulár