Semináre v roku 2021

Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
Dátum: 22. január 2021
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
Dátum: 26. január 2021
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
Dátum: 27. január 2021
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
Dátum: 4. február 2021
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
Dátum: 11. február 2021
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Zákonník práce, veľká novela účinná od 1. marca 2021 a ďalšie aktuality v mzdovej učtárni na začiatku roka 2021
Dátum: 18. február 2021
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Zákonník práce, veľká novela účinná od 1. marca 2021 a ďalšie aktuality v mzdovej učtárni na začiatku roka 2021
Dátum: 26. február 2021
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Zákonník práce, veľká novela účinná od 1. marca 2021 a ďalšie aktuality v mzdovej učtárni na začiatku roka 2021
Dátum: 4. marec 2021
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

VIDEOSEMINÁR: DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2020 – FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB
Dátum: 5. marec 2021
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

Zákonník práce, veľká novela účinná od 1. marca 2021 a ďalšie aktuality v mzdovej učtárni na začiatku roka 2021
Dátum: 11. marec 2021
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Zákonník práce, veľká novela účinná od 1. marca 2021 a ďalšie aktuality v mzdovej učtárni na začiatku roka 2021
Dátum: 12. marec 2021
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE + AKTUALITY V MZDOVEJ UČTÁRNI
Dátum: 26. marec 2021
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE + AKTUALITY V MZDOVEJ UČTÁRNI
Dátum: 15. apríl 2021
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

VIDEOSEMINÁR: DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY – NOVELIZÁCIA K 1.1.2021 A K 1.7.2021
Dátum: 19. apríl 2021
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE + AKTUALITY V MZDOVEJ UČTÁRNI
Dátum: 29. apríl 2021
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Webinár: FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE + PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU
Dátum: 17. jún 2021
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

HYGIENICKÉ MINIMUM – PRÍPRAVA (ŠKOLENIE) NA SKÚŠKY PRE ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VYKONÁVANIE EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH ČINNOSTÍ PRI VÝROBE, MANIPULÁCII A UVÁDZANÍ DO OBEHU POTRAVÍN A POKRMOV
Dátum: 23. jún 2021
Lektor: Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

Webinár: PRVÁ POMOC OD SEPTEMBRA 2021 + DAŇOVÝ BONUS A DOTÁCIA NA STRAVU + PRÍSPEVKY NA REKREÁCIU
Dátum: 28. september 2021
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Webinár: SZČO, spoločníci, konatelia – dane a odvody, Zákonník práce, dôchodky, materské…
Dátum: 20. október 2021
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Webinár: Prvá pomoc od septembra 2021 + nový Kurzarbeit od januára 2022
Dátum: 26. október 2021
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Webinár: SZČO, spoločníci, konatelia – dane a odvody, Zákonník práce, dôchodky, materské…
Dátum: 16. november 2021
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Webinár: KURZARBEIT + STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV
Dátum: 18. november 2021
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Webinár: KURZARBEIT + STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV
Dátum: 23. november 2021
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Videoseminár: DAŇ Z PRÍJMOV – PRÍPRAVA NA VYPRACOVANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA ZA ROK 2021
Dátum: 30. november 2021
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

Webinár: LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI NA ROK 2022 + ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2021
Dátum: 15. december 2021
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Webinár: LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI NA ROK 2022 + ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2021
Dátum: 21. december 2021
Lektor: RNDr. Jozef Mihál