Semináre v roku 2014

Daň z príjmov – daňové priznanie za rok 2013 – FO + PO
Dátum13. 1. 2014
LektorJUDr. Oľga Groszová

Účtovná závierka podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva 2013
Dátum17. 1. 2014
LektorIng. Miriam Matisová

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2013 a všetky legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2014
Dátum: 27. 1. 2014
LektorRNDr. Jozef Mihál

Účtovné a daňové uzatvorenie roka fyzických osôb
Dátum: 5. 2. 2014
LektorIng. Jana Acsová

Zákon o dani z pridanej hodnoty v roku 2014
Dátum konania: 28. 2. 2014
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky; Aktuálne otázky v sociálnom a zdravotnom poistení
Dátum konania: 17. 4. 2014
Lektor: RNDr. Jana Motyčková

Pracovné cesty zamestnancov a podnikateľov, využívanie súkromných motorových vozidiel, zmeny v roku 2014
Dátum konania: 6. 5. 2014
Lektor: Ing. Miriam Matisová

Školenie a preskúšanie pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie k epidemiologicky závažným chorobám pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov – Hygienické minimum
Dátum konania: 7. 5. 2014
Lektor: odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

DPH – Kontrolný výkaz v praxi
Dátum konania: 13. 5. 2014
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

Majetok spoločnosti v roku 2014 po novelizácii zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov
Dátum konania: 22. 5. 2014
Lektor: Ing. Jana Acsová

Vedenie pokladničnej agendy a pokladničné operácie (praktikum príkladov..), kompletnosť, správnosť a prehľadnosť vedenia
Dátum konania: 27. 5. 2014
Lektor: Ing. Miriam Matisová

Ochrana osobných údajov v praxi + novela zákona
Dátum konania: 3. 6. 2014
Lektor: JUDr. Marcela Macová

Daňové a odvodové typy 2014 – závislá činnosť
Dátum konania: 10. 6. 2014
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Konzultačný seminár – Problémy účtovania najmä z daňového hľadiska následkom aktuálnych legislatívnych zmien
Dátum konania: 12. 6. 2014
Lektor: Ing. Jana Acsová

Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty č.218/2014 Z.z.; kontrolný výkaz a faktor času
Dátum konania: 30. 9. 2014
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

Školenie a preskúšanie pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
Dátum konania: 1. 10. 2014
Lektor: odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

Cestovné náhrady v roku 2014 a ich aplikačná prax
Dátum konania: 9. 10. 2014
Lektor: Ing. Miriam Matisová

Konzultačný seminár – Problémy účtovania najmä z daňového hľadiska – aktualizácia 2014
Dátum konania: 28. 10. 2014
Lektor: Ing. Jana Acsová

Ochrana osobných údajov v praxi
Dátum konania: 5. 11. 2014
Lektor: JUDr. Marcela Macová

Majetok spoločnosti v roku 2014; zmeny pre rok 2015
Dátum konania: 7. 11. 2014
Lektor: Ing. Jana Acsová

Príprava na daňové priznanie a ročné zúčtovanie za rok 2014, zmeny pre rok 2015
Dátum konania: 13. 11. 2014
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

Účtovná a daňová závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2014
Dátum konania: 18. 11. 2014
Lektor: Ing. Jana Acsová

Zákonník práce 2014/2015; rýchly prehľad o aktuálne schválených zmenách v „mzdárskych“ zákonoch k 1.1.2015
Dátum konania: 20. 11. 2014
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Aktuality v mzdovej účtárni
Dátum konania: 28. 11. 2014
Lektor: RNDr. Jana Motyčková