Obchodné údaje

Ing. Milada Dutková
ul. Ľ. Štúra 2045/9
026 01 Dolný Kubín

IČO: 44353154
DIČ: 1079992595
Nie sme platiteľmi DPH

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 4018368485
Kód banky: 7500
IBAN: SK6675000000004018368485
Názov banky:
ČSOB