Daň z príjmov – daňové priznanie za rok 2019 (fyzické a právnické osoby), zmeny v legislatíve pre rok 2020

S príchodom  Nového roka prichádza povinnosť vyrovnať si daňovú povinnosť v oblasti dane z príjmov voči štátu. Povinnosť sa vzťahuje na fyzické aj právnické osoby, pravidlá sú uvedené v zákone č.595/2003 Z.z. p dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Najmä v dôsledku toho, že zákon sa neustále mení (len v roku 2019 bolo schválených 12 novelizácií zákona), pripraviť daňové priznanie nie je jednoduchá úloha. Pripravený seminár vám pomôže zorientovať sa  v tejto problematike.

Dátum konania: 3. marec 2020
Lektor: JUDr. Oľga Groszová
Cena: 42 €
VS: 0602

Program:

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby: