Webinár: Zamestnávanie Ukrajincov + zmeny v Zákonníku práce

Hlavnou témou webinára je zamestnávanie cudzincov, osobitne Ukrajincov. Ďalej si priblížime si zaujímavú novinku v Zákonníku práce – novú možnosť sezónneho zamestnávania s úľavami pri odvodoch. Pozrieme sa ale aj na zmeny v stravnom pri pracovných cestách a zmeny pri stravovaní zamestnancov od 1.5.2022 a na ďalšie aktuálne témy.

Účastníci webinára získajú rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe (obdržia ho vopred pred webinárom).
Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.
Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie prostredníctvom chatu.

Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Dátum konania: 26. apríl 2021
Cena:  70 €
IBAN: SK66 7500 0000 0040 1836 8485
VS: 2604

Program webinára:

 1. Zamestnávanie cudzincov
  • zamestnávanie Ukrajincov – legalizácia pobytu, oznamovacie povinnosti, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov a možnosti daňových zvýhodnení
  • zamestnávanie občanov EÚ a občanov tretích krajín – pravidlá a možnosti, najmä s ohľadom na zákon o službách zamestnanosti
 1. Sezónne zamestnávanie
  • novela Zákonníka práce a zákona o sociálnom poistení – zamestnávanie pracovníkov vykonávajúcich vymedzené sezónne práce so zvýhodneniami pri odvodoch
 2. Stravné a stravovanie od 1.5.2022
  • zvýšenie stravného pri pracovných cestách od 1.5.2022
  • zmeny pri stravovaní zamestnancov od 1.5.2022
 3. Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022
  • ochranná lehota tehotných žien a ďalšie zmeny pri tehotenskom a materskom
  • elektronická PN
 4. Ďalšie aktuality
  • možnosť čerpania príspevkov „Prvá pomoc“ za mesiace február a marec 2022
  • zákon o podpore v čase skrátenej práce (riešenie problémov v rámci diskusie)

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Časový harmonogram webinára

09:00 – 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 – 12:00) a dve 10 min. prestávky

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Organizačné a technické informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou RELIA.
Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.
Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe.
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.
Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál .

 

Technické požiadavky a praktické tipy pre sledovanie webinára vysielaného spoločnosťou RELIA s.r.o. Pred začiatkom webinára si overte nasledovné: -     Ak Váš počítač otvorí link na sledovanie webináru automaticky v prehliadači Internet Explorer, odporúčame Vám skopírovať si link priamo do prehliadača Google Chrome a sledovať živý prenos tu, resp. do iného vyššie menovaného prehliadača. Google Chrome si môžete zadarmo stiahnuť tu https://www.google.com/intl/sk_sk/chrome/ Tipy k webináru:

Posielanie otázok lektorovi: 
Vpravo dole je okienko četu, kde môžete písať otázky lektorovi. Správu odošlete stlačením klávesy Enter. Otázky sú viditeľné aj pre ostatných účastníkov spolu s Vaším prihlasovacím menom. Lektor odpovedá na otázky priebežne, resp. podľa dohody/programu.

Zobrazenie na celý monitor: 
Pre zobrazenie webinára na celý monitor kliknite na ikonu .
Pre zrušenie tejto funkcie použite klávesnicu Esc alebo opäť kliknite na ikonu  .

Zobrazené materiály: 
Prezentácie a materiály, ktoré počas webinára používa lektor, sú autorským dielom školiteľa.  Výukové materiály vám zašleme do emailu pred konaním webináru a je možné stiahnuť si ich aj na stránke, kde živý prenos bude prebiehať – a to približne 2 hodiny pred začiatkom alebo ihneď po skončení webinára (nie počas prezentácie).

Zmena jazykovej mutácie: 
Vpravo hore nájdete ikonu, cez ktorú si môžete zmeniť jazyk aplikácie.

Nefunguje Vám zvuk: 
V prípade, ak sa prihlásite neskôr – už po začatí prezentácie, môže vám aplikácia automaticky stíšiť zvuk. Na obrazovke sa vám preto zobrazí mikrofón a nápis „mute“, resp. „unmute“. Pre zapnutie zvuku kliknite na ikonu mikrofónu.

Ukončenie webinára:
Z webinára sa vždy odhlasujte kliknutím na ikonu "panáčika", ktorú nájdete vpravo hore. Nepoužívajte a nerušte webinár ikonou "x", pretože budete mať zablokovaný opätovný prístup a odblokovanie bude možné len s našou telefonickou podporou.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov s pripojením neváhajte kontaktovať technickú podporu:   
Email: acmartin.relia@gmail.com
Tel. číslo:  0905 601 610


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby: