Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2022 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021

Počas jediného dňa sa na webinári (online seminári) dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2021/2022 – všetky schválené resp. pripravované legislatívne zmeny a všetky potrebné informácie k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021.

Zároveň vás chceme v dobrom upozorniť na to, že o túto sériu webinárov resp. seminárov býva každoročne obrovský záujem a väčšina termínov je dopredu vypredaná – preto odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas.

Upozorňujeme, že na tomto webinári preberieme problematiku nového zákona o podpore v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit len v rámci obmedzených časových možností, z dôvodu množstva preberaných tém! Ak máte záujem o podobné vysvetlenie do hĺbky, odporúčame špecializované webináre k téme „Kurzarbeit“ v termínoch od 21.1.2022, 28.1.2022, 11.2.2022, 18.2.2022 a 22.2.2022!

Pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál v  pdf podobe.
Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.
Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie prostredníctvom chatu.

Časový harmonogram webinára
9:00 – 15:00, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 – 12:00) a dve 10 min. prestávky.

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Dátum konania:

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:

Cena:  70 €
IBAN: SK66 7500 0000 0040 1836 8485
VS: podľa dátumu v prihláške na ktorý ste sa prihlásili (1801; 1901; …)

Program webinára:

BLOK „Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni pre rok 2022“

 1. Zmeny v Zákonníku práce
  • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, príplatky ku mzde
  • zmeny v stravovaní zamestnancov, od 1.1.2022 musí zamestnávateľ umožniť výber medzi gastrolístkami a finančným príspevkom
  • povinnosti zamestnávateľa pri kontrole, či sú zamestnanci zaočkovaní/majú negatívny test/prekonali COVID-19
  • vek 65 rokov ako výpovedný dôvod
  • nárok na dovolenku pre zamestnancov starajúcich sa o dieťa
  • zmeny v exekučných zrážkach, zmeny základných nepostihnuteľných súm
 2. Zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit
  • nový nástroj, ktorý nahrádza príspevky „Prvá pomoc“
  • aké podmienky musí splniť zamestnávateľ a na akých zamestnancov môže zamestnávateľ poberať podporu
  • čo je to vonkajší faktor, kedy má zamestnávateľ obmedzenú činnosť a je v čase skrátenej práce
  • dohoda so zástupcami zamestnancov alebo samotnými zamestnancami alebo s rozhodcom o režime skrátenej práce
  • vzorec na výpočet podpory
  • žiadosť o poskytnutie podpory
  • obdobie poskytovania podpory
  • príklady
  • súvisejúce zmeny v Zákonníku práce
  • poistné na financovanie podpory a súvis s poistením v nezamestnanosti
  • oslobodenie prijatej podpory od dane z príjmov a s tým spojené súvislosti a dôsledky
  • pomoc pre SZČO v roku 2022
 3. Zmeny v zákone o dani z príjmov závislá činnosť
  • nezdaniteľné časti v roku 2022
  • daňové bonusy v roku 2022, zmeny v daňovom bonuse na deti
  • ďalšie zmeny pri zdanení príjmov zo závislej činnosti (zamestnanci a zamestnávatelia)
 4. Sociálne, zdravotné poistenie a dávky
  • min. a max. vymeriavacie základy a ďalšie veličiny v roku 2022
  • zrušenie tzv. odvodovej výnimky pre dlhodobo nezamestnaných
  • poistné na financovanie podpory pri skrátenej práci, zmeny mesačného výkazu poistného
  • zrušenie pandemického nemocenského a ďalšie zmeny pri pandemických dávkach
  • zmeny pre tehotenské a materské v roku 2021
  • zmeny v dôchodkoch, rodičovský dôchodok
  • zmeny v oznamovacích povinnostiach voči zdravotným poisťovniam

BLOK „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021“

 • nezdaniteľné časti za rok 2021
 • daňový bonus na deti pri zohľadnení dotácie na stravovanie, daňový bonus na zaplatené úroky
 • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny procesu
 • kedy musí zamestnanec podať sám daňové priznanie
 • rozdiely pre rezidentov a nerezidentov
 • tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2021, zmeny v tlačivách (ak budú dovtedy zverejnené)
 • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2021, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
 • „Hlásenie“ za rok 2021 a „Prehľad“ pre rok 2022
 • venovanie 2% (3%) za rok 2021
 • ďalšie zmeny a novinky určené Finančnou správou SR/Ministerstvom financií

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Organizačné a technické informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou RELIA.
Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.
Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe.
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.
Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál .

 

Technické požiadavky a praktické tipy pre sledovanie webinára vysielaného spoločnosťou RELIA s.r.o.
 • Webinár prebieha v aplikácii ClickMeeting, ktorá funguje so všetkými vstavanými kamerami pre laptopy a s väčšinou webových kamier. Pokročilejšia alebo profesionálnejšia kamera môže vyžadovať inštaláciu ďalšieho softvéru.  
 • 2 dni pred začiatkom Vám do emailu pošleme link a heslo k webináru.
 • Upozorňujeme, že webinár už musí byť uhradený.
Pred začiatkom webinára si overte nasledovné:
 • Máte pripojenie na internet? – musíte byť online. Fungujú vám v prehliadači iné webové stránky?
 • Máte aktuálnu verziu prehliadača? - Webinár je možné sledovať v prehliadači, overte si, či máte najnovšiu oficiálnej verziu prehliadača Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge alebo Opera. Pri používaní prehliadača Internet Explorer sa často vyskytujú problémy, preto ho neodporúčame.
-     Ak Váš počítač otvorí link na sledovanie webináru automaticky v prehliadači Internet Explorer, odporúčame Vám skopírovať si link priamo do prehliadača Google Chrome a sledovať živý prenos tu, resp. do iného vyššie menovaného prehliadača. Google Chrome si môžete zadarmo stiahnuť tu https://www.google.com/intl/sk_sk/chrome/
 • Máte vhodný operačný systém? – Váš počítač by mal disponovať minimálne operačným systémom Windows 7 alebo vyššie, Mac OS 10.13 (odporúčaná najnovšia verzia), Linux, Chrome OS.
 • Máte teda všetko pripravené? Správnosť nastavení si môžete vopred overiť kliknutím na link v emaile, ktorý Vám pošleme cca 2 dni pred webinárom. Tento link Vás dovedie do tzv. Čakárne. Ak ste sa dostali až sem, po technickej stránke je všetko v poriadku. V plánovaný deň a čas konania lektor na linku zo spomínaného emailu spustí prezentáciu a webinár začne prebiehať.
Tipy k webináru:

Posielanie otázok lektorovi: 
Vpravo dole je okienko četu, kde môžete písať otázky lektorovi. Správu odošlete stlačením klávesy Enter. Otázky sú viditeľné aj pre ostatných účastníkov spolu s Vaším prihlasovacím menom. Lektor odpovedá na otázky priebežne, resp. podľa dohody/programu.

Zobrazenie na celý monitor: 
Pre zobrazenie webinára na celý monitor kliknite na ikonu .
Pre zrušenie tejto funkcie použite klávesnicu Esc alebo opäť kliknite na ikonu  .

Zobrazené materiály: 
Prezentácie a materiály, ktoré počas webinára používa lektor, sú autorským dielom školiteľa.  Výukové materiály vám zašleme do emailu pred konaním webináru a je možné stiahnuť si ich aj na stránke, kde živý prenos bude prebiehať – a to približne 2 hodiny pred začiatkom alebo ihneď po skončení webinára (nie počas prezentácie).

Zmena jazykovej mutácie: 
Vpravo hore nájdete ikonu, cez ktorú si môžete zmeniť jazyk aplikácie.

Nefunguje Vám zvuk: 
V prípade, ak sa prihlásite neskôr – už po začatí prezentácie, môže vám aplikácia automaticky stíšiť zvuk. Na obrazovke sa vám preto zobrazí mikrofón a nápis „mute“, resp. „unmute“. Pre zapnutie zvuku kliknite na ikonu mikrofónu.

Ukončenie webinára:
Z webinára sa vždy odhlasujte kliknutím na ikonu "panáčika", ktorú nájdete vpravo hore. Nepoužívajte a nerušte webinár ikonou "x", pretože budete mať zablokovaný opätovný prístup a odblokovanie bude možné len s našou telefonickou podporou.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov s pripojením neváhajte kontaktovať technickú podporu:   
Email: acmartin.relia@gmail.com
Tel. číslo:  0905 601 610


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby: