Webinár: Kurzarbeit + stravovanie zamestnancov

Webinár má tri hlavné témy, vysoko aktuálne na začiatku roka 2022:

Pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál (vyše 100 strán) v .pdf podobe.
Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.
Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie prostredníctvom chatu.

Časový harmonogram webinára
9:00 – 15:00, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 – 12:00) a dve 10 min. prestávky.

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Dátum konania:

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:

Cena:  70 €
IBAN: SK66 7500 0000 0040 1836 8485
VS: podľa dátumu v prihláške na ktorý ste sa prihlásili (2101; 2801;….)

Program webinára:

 1. “Prvá pomoc” za september – december 2021 a „Prvá pomoc“ od januára 2022
  Na úvod si pripomenieme, aké príspevky mohli a môžu čerpať zamestnávatelia a SZČO na konci roka 2021 a za mesiace január a február 2022.
 1. Zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. “Kurzarbeit”, účinný od marca 2022
  … “Prvá pomoc” bude od marca 2022 v prípade zamestnávateľov nahradená novým systémovým nástrojom, určeným zákonom o podpore v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit. Nové pravidlá sú komplikované, treba ich správne pochopiť a vopred sa pripraviť, aby ste nepremeškali možnosť čerpať „podporu v čase skrátenej práce“ už od marca.Na webinári si do hĺbky vysvetlíme, ako bude tento nový nástroj fungovať:
 1. Stravovanie zamestnancov od januára 2022Na webinári si vysvetlíme:
  • aké povinnosti a možnosti má zamestnávateľ pri zabezpečení stravovania svojich zamestnancov
  • ktorí zamestnanci majú nárok na zabezpečenie stravovania, a ktorým zamestnancom môže zamestnávateľ zabezpečiť stravovanie dobrovoľne
  • ako je to v prípade dohodárov, spoločníkov, konateľov…
  • akým spôsobom je zamestnávateľ povinný financovať stravovanie a aké má ďalšie možnosti
  • ako správne chápať oslobodenie príspevku zamestnávateľa na stravovanie od dane, pri jednotlivých formách stravovania
  • ako využiť sociálny fond na vylepšenie podmienok stravovania, a či je to výhodné, najmä pri ohľade na daňové zvýhodnenia

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Organizačné a technické informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou RELIA.
Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.
Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe.
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.
Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál .

 

Technické požiadavky a praktické tipy pre sledovanie webinára vysielaného spoločnosťou RELIA s.r.o. Pred začiatkom webinára si overte nasledovné: -     Ak Váš počítač otvorí link na sledovanie webináru automaticky v prehliadači Internet Explorer, odporúčame Vám skopírovať si link priamo do prehliadača Google Chrome a sledovať živý prenos tu, resp. do iného vyššie menovaného prehliadača. Google Chrome si môžete zadarmo stiahnuť tu https://www.google.com/intl/sk_sk/chrome/ Tipy k webináru:

Posielanie otázok lektorovi: 
Vpravo dole je okienko četu, kde môžete písať otázky lektorovi. Správu odošlete stlačením klávesy Enter. Otázky sú viditeľné aj pre ostatných účastníkov spolu s Vaším prihlasovacím menom. Lektor odpovedá na otázky priebežne, resp. podľa dohody/programu.

Zobrazenie na celý monitor: 
Pre zobrazenie webinára na celý monitor kliknite na ikonu .
Pre zrušenie tejto funkcie použite klávesnicu Esc alebo opäť kliknite na ikonu  .

Zobrazené materiály: 
Prezentácie a materiály, ktoré počas webinára používa lektor, sú autorským dielom školiteľa.  Výukové materiály vám zašleme do emailu pred konaním webináru a je možné stiahnuť si ich aj na stránke, kde živý prenos bude prebiehať – a to približne 2 hodiny pred začiatkom alebo ihneď po skončení webinára (nie počas prezentácie).

Zmena jazykovej mutácie: 
Vpravo hore nájdete ikonu, cez ktorú si môžete zmeniť jazyk aplikácie.

Nefunguje Vám zvuk: 
V prípade, ak sa prihlásite neskôr – už po začatí prezentácie, môže vám aplikácia automaticky stíšiť zvuk. Na obrazovke sa vám preto zobrazí mikrofón a nápis „mute“, resp. „unmute“. Pre zapnutie zvuku kliknite na ikonu mikrofónu.

Ukončenie webinára:
Z webinára sa vždy odhlasujte kliknutím na ikonu "panáčika", ktorú nájdete vpravo hore. Nepoužívajte a nerušte webinár ikonou "x", pretože budete mať zablokovaný opätovný prístup a odblokovanie bude možné len s našou telefonickou podporou.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov s pripojením neváhajte kontaktovať technickú podporu:   
Email: acmartin.relia@gmail.com
Tel. číslo:  0905 601 610


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby: