Webinár: FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE + PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU

Hlavnou témou webinára je nový finančný príspevok na stravovanie zamestnancov.
Na webinári si systematicky preberieme povinnosti zamestnávateľa a práva zamestnancov pri stravovaní vrátane zdanenia príspevkov a to v súlade s aktuálnym metodickým pokynom Finančnej správy SR (metodický pokyn Finančnej správy SR vydaný 20. apríla 2021).
Pretože sa blíži dovolenková sezóna, oprášime si vedomosti týkajúce sa príspevku na rekreáciu.
Vrátime sa ešte stručne k projektu „Prvá pomoc++“, z ktorého môžete čerpať príspevky ako zamestnávatelia a ako SZČO až do konca júna 2021.
Na webinári bude dostatočný priestor na zodpovedanie vašich otázok a na konzultácie.
Pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe. Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie v chate („čete“).

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.

Trvanie: 9:00 – 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 – 12:00) a dve 10 min. prestávky.

Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Dátum konania: 17. júna 2021
Cena:  70 €
IBAN: SK66 7500 0000 0040 1836 8485
VS: 1706

Program webinára:

 1. Finančný príspevok na stravovanie a ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021
  • zavedenie finančného príspevku na stravovanie – vysvetlenie, kedy má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie a akým spôsobom, ktorí zamestnanci si môžu zvoliť finančný príspevok, výška finančného príspevku, sociálny fond, postup zamestnávateľa v období po 1. marci 2021, kostra smernice, ktorou zamestnávateľ určí pravidlá pre čerpanie finančného príspevku na stravovanie, výplata finančného príspevku, výplatná páska, oslobodenie od dane a odvodov, daňové výdavky zamestnávateľa, zrážky a exekúcie, výklad v súlade s metodickým pokynom Finančnej správy SR
  • zásadné zmeny pre domácku prácu a teleprácu, odporúčania pre obsah pracovných zmlúv, pracovný čas pri domáckej práci, nároky zamestnanca, odmeňovanie a nárok na príplatky
  • dovolenka zamestnancov vo veku do 33 rokov
  • zmeny pri dočasnom pridelení zamestnanca
  • vek 65 rokov ako nový výpovedný dôvod
  • práca detí do skončenia povinnej školskej dochádzky
  • dohody študentov počas prázdnin
  • a ďalšie zmeny v Zákonníku práce
 1. Projekt „Prvá pomoc++“ – novinky od februára 2021
  • dôležité zmeny pri čerpaní príspevkov za mesiac február 2021 a nasledujúce, zvýšenie príspevkov
  • podmienky, ktoré musí splniť zamestnávateľ
  • na ktorých zamestnancov môže zamestnávateľ čerpať príspevky
  • ktoré opatrenie je pre vás najvýhodnejšie a ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení
  • metódy skúmania poklesu tržieb v roku 2021
  • dobrovoľné poistenie a opatrenie č. 2 pre SZČO
 1. Príspevok na rekreáciu
  • kedy a komu je zamestnávateľ povinný poskytnúť príspevok na rekreáciu
  • podmienky, ktoré musí splniť zamestnanec, oprávnené výdavky, preukazovanie nároku, doklady…
  • výška príspevku a jeho výplata
  • aké osoby sa môžu so zamestnancom zúčastniť na rekreácií
  • oslobodenie od dane, resp. zdanenie a odvody
 1. Ďalšie aktuality
  • tehotenské: kto má nárok na tehotenské, výška tehotenského, postup pri vybavovaní tehotenského
  • aktuálne k pandemickým dávkam
 1. Diskusia
  • diskusia k ďalším legislatívnym zmenám a odpovede na vaše otázky a problémy

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

 

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Organizačné a technické informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou RELIA.
Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.
Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe.
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.
Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál .

 

Technické požiadavky a praktické tipy pre sledovanie webinára vysielaného spoločnosťou RELIA s.r.o. Pred začiatkom webinára si overte nasledovné: -     Ak Váš počítač otvorí link na sledovanie webináru automaticky v prehliadači Internet Explorer, odporúčame Vám skopírovať si link priamo do prehliadača Google Chrome a sledovať živý prenos tu, resp. do iného vyššie menovaného prehliadača. Google Chrome si môžete zadarmo stiahnuť tu https://www.google.com/intl/sk_sk/chrome/ Tipy k webináru:

Posielanie otázok lektorovi: 
Vpravo dole je okienko četu, kde môžete písať otázky lektorovi. Správu odošlete stlačením klávesy Enter. Otázky sú viditeľné aj pre ostatných účastníkov spolu s Vaším prihlasovacím menom. Lektor odpovedá na otázky priebežne, resp. podľa dohody/programu.

Zobrazenie na celý monitor: 
Pre zobrazenie webinára na celý monitor kliknite na ikonu .
Pre zrušenie tejto funkcie použite klávesnicu Esc alebo opäť kliknite na ikonu  .

Zobrazené materiály: 
Prezentácie a materiály, ktoré počas webinára používa lektor, sú autorským dielom školiteľa.  Výukové materiály vám zašleme do emailu pred konaním webináru a je možné stiahnuť si ich aj na stránke, kde živý prenos bude prebiehať – a to približne 2 hodiny pred začiatkom alebo ihneď po skončení webinára (nie počas prezentácie).

Zmena jazykovej mutácie: 
Vpravo hore nájdete ikonu, cez ktorú si môžete zmeniť jazyk aplikácie.

Nefunguje Vám zvuk: 
V prípade, ak sa prihlásite neskôr – už po začatí prezentácie, môže vám aplikácia automaticky stíšiť zvuk. Na obrazovke sa vám preto zobrazí mikrofón a nápis „mute“, resp. „unmute“. Pre zapnutie zvuku kliknite na ikonu mikrofónu.

Ukončenie webinára:
Z webinára sa vždy odhlasujte kliknutím na ikonu "panáčika", ktorú nájdete vpravo hore. Nepoužívajte a nerušte webinár ikonou "x", pretože budete mať zablokovaný opätovný prístup a odblokovanie bude možné len s našou telefonickou podporou.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov s pripojením neváhajte kontaktovať technickú podporu:   
Email: acmartin.relia@gmail.com
Tel. číslo:  0905 601 610


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby: