Webinár: Daňové a odvodové tipy

Spomínate si na tlačovku ministra financií Igora Matoviča, na ktorej predstavoval svoju „Daňovú revolúciu“ a hovoril o rozdieloch v zdanení a odvodoch zamestnancov a živnostníkov?

Na tejto tlačovke použil príklady a postupy, o ktorých bude Jozef Mihál hovoriť na tomto webinári a ktoré nájdete v jeho novej knihe „Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)“. Knihu Vám zašleme pred webinárom poštou (kniha je v cene webinára).

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.

Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie prostredníctvom chatu.

Časový harmonogram webinára
9:00 – 15:00, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 – 12:00) a dve 10 min. prestávky.

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Dátum konania:

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:

Cena:  70 €
V cene je kniha „Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)“

IBAN: SK66 7500 0000 0040 1836 8485
VS: podľa dátumu v prihláške na ktorý ste sa prihlásili (2302; 1003; …)

Program webinára:

Postavenie SZČO, spoločníkov a konateľov v našom daňovo-odvodovom systéme je špecifické.

Tieto osoby môžu mať relatívne vysoké daňovo-odvodové zaťaženie – ale môže to byť aj naopak.

Na webinári si podrobne vysvetlíme jednotlivé pravidlá, možnosti a alternatívy. Skrátka, budeme hovoriť o optimalizácií daňovo-odvodového zaťaženia samostatne podnikajúcich osôb. Zaujímať nás bude aj otázka, ako čo najvýhodnejšie na konci roka vyplatiť spoločníkom a konateľom odmeny.

Súčasne si ukážeme aj dopady na dávky – dôchodky, dávky v nezamestnanosti, nemocenské a materské atď.

Tému teda preberieme komplexne. Nezameriame sa len na otázky legálneho platenia čo najnižších daní a odvodov ale ukážeme si, ako to urobiť tak, aby zostal nárok na dávky.

Nepremeškajte príležitosť zúčastniť sa na webinári s jedinečným obsahom – webináre s touto témou v októbri a novembri 2021 boli vypredané!

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Organizačné a technické informácie k webináru

Tento webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou RELIA.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Záznam z tohto webinára nebude k dispozícii.

Účastník je prihlásený, až po úhrade poplatku (najneskôr však 5 pracovných dní pred termínom webinára) a zaslaním vyplnenej prihlášky, v ktorej je dôležité uviesť e-mailovú adresu poslucháča na ktorú mu pred začatím bude zaslaný link s heslom na online prihlásenie.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál v PDF.
Na tento webinár sa nevzťahujú množstevné a ani vernostné zľavy.


Prihlasovací formulár