VIDEOSEMINÁR: DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2020 – FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB

Koniec roka 2020 pre nás, ľudí pôsobiacich v ekonomickej oblasti, znamená povinnosť pripraviť daňové priznanie k dani z príjmov. Je to úloha, ktorá sa každoročne opakuje a vzhľadom na neustále zmeny zákona o dani z príjmov je aj veľmi náročná.

Pandémia, ktorá nám znepríjemňuje život od začiatku roka 2020, zasiahla aj túto oblasť, teda zmien, ktoré musíme brať do úvahy, bude oveľa viac ako v predchádzajúcich rokoch.

Lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňová poradkyňa, člen SKDP
Dátum konania: 5. marec 2021
Cena:  35 €
IBAN: SK66 7500 0000 0040 1836 8485
VS: 0503
Poznámka pre prijímateľa: Názov Vašej firmy, alebo Vaše meno a priezvisko

Program videoseminára:

1) Kto má povinnosť podať daňové priznanie, zdaniteľné a nezdaňované príjmy, lehoty, predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, nové tlačivá daňových priznaní

2) Určenie základu dane – úpravy základu dane podľa § 17 zákona o dani z príjmov – transferové oceňovanie, náklady po zaplatení, opravy chýb minulých účtovných období, nezaplatené záväzky

3) Preddavky na daň z príjmov FO a PO

4) Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely

5) Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2021

6) Informácia o novelizácii zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty realizovaná zákonom č. 344/2020 Z. z. – nové tlačivo daňového priznania a kontrolného výkazu

7) Otázky k téme videosemináru môžete položiť lektorke prostredníctvom online formulára a lektorka vám písomne odpovie.

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Organizačné pokyny pre všetky semináre

- Videoseminár je internetové vysielanie, ktoré ponúkame v spolupráci s JUDr. Oľgou Groszovou
- Sledujete ho v pohodlí domova alebo kancelárie. Záznam môžete pozerať v priebehu celého dňa – môžete si ho zastaviť, spustiť opakovane a robiť si poznámky bez toho aby Vás niekto počul alebo videl.
- Prihlásiť sa môžete cez prihlasovací formulár (viď nižšie), kde je okrem iného potrebné vyplniť dôležitý údaj: e-mail, z ktorého budete sledovať záznam; telefónny kontakt v prípade technických komplikácií
- Účastník je prihlásený až po úhrade účastníckeho poplatku.
IBAN: SK66 7500 0000 0040 1836 8485 (do poznámky uveďte názov Vašej firmy alebo Vaše meno).
- Na videoseminár sa nevzťahujú množstevné a ani vernostné zľavy.
- Účastnícky poplatok zahŕňa online prístup na prezeranie videoseminára, materiál v elektronickej podobe a náklady na réžiu.
- Pri stornovaní prihlášky na online semináre uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál.
- Deň pred termínom konania videoseminára Vám na emailovú adresu, ktorú ste si uviedli v prihlasovacom formulári, bude spolu s materiálom zaslaný link – prístupové práva: meno a heslo na prihlásenie a sledovanie záznamu.
- Svoje otázky môžete písať priamo pod videom, na ktoré lektorka dodatočne odpovie. Odpovede na otázky budú zverejnené aj na webe, kde ste sa prihlasovali – uvidia ich len prihlásení.


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby: