VIDEOSEMINÁR: DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY – NOVELIZÁCIA K 1.1.2021 A K 1.7.2021

Koncom minulého roka bola v NR SR schválená pomerne veľká novelizácia zákona  o dani z pridanej hodnoty, ktorá má dvojakú účinnosť – časť zmien nadobudla účinnosť 1.1.2021 a časť až 1.7.2021.

Zmeny účinné od 1. januára tohto roka mali taký charakter, že vyvolali potrebu nového-upraveného tlačiva daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a tiež aj kontrolného výkazu. V súčasnosti, už máme prvé skúsenosti s podaním týchto nových tlačív, ale je dôležité mať istotu, že sme si všetky zmeny uvedomili a daňové priznanie sme vyplnili správne. Preto si spoločne prejdeme jednotlivé riadky daňového priznania.

Lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňová poradkyňa, člen SKDP
Dátum konania:od pondelka 19. apríla 2021 od 8.00 hoddo utorka 20. apríla 2021 do 22.00 hod
Cena:  35 €
IBAN: SK66 7500 0000 0040 1836 8485
VS: 1904
Poznámka pre prijímateľa: Názov Vašej firmy, alebo Vaše meno a priezvisko

Program videoseminára:

Zákon a jeho aplikácia na zdaniteľné osoby od 1.1.2021

 1. Daňové priznanie, prehľad a praktické príklady
  • zdaniteľné obchody (§§ 3,8,9),
  • nadobudnutie tovaru z členského štátu EÚ (§11),
  • tovary a služby, pri ktorých príjemca platí daň (§ 69),
  • dodávky tovarov a služieb oslobodené od dane (§§ 28-47),
  • odpočítanie dane (§ 49),
  • oprava základu dane (§ 25)
  • oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby (§ 25a)
  • oprava odpočítanej dane (§ 53)
  • oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke (§ 53b)
  • opravné a dodatočné daňové priznanie (§ 78),
 2. Kontrolný výkaz
  • podanie kontrolného výkazu platiteľom, vyplňovanie jednotlivých častí kontrolného výkazu
  • podanie opravného a dodatočného kontrolného výkazu (§ 78a)
 3. Zmeny zákona od 1.7.2021
  • predaj tovaru na diaľku (§ 14)
   • z iného členského štátu
   • z územia tretích štátov,
  • osobitné miesto dodania tovaru na diaľku v rámci EU a digitálnych služieb dodaných nezdaniteľne osobe (§ 16a),
  • rozšírenie dobrovoľných osobitných úprav uplatňovania dane (§§ 68-68c).
 4. Postup pri predaji a prenájme nehnuteľností 
 5. Informácia o novelizácii zákona o dani z príjmov k 1.1.2021
 6. Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Organizačné pokyny pre všetky semináre

- Videoseminár je internetové vysielanie, ktoré ponúkame v spolupráci s JUDr. Oľgou Groszovou
- Sledujete ho v pohodlí domova alebo kancelárie. Záznam môžete pozerať v priebehu celého dňa – môžete si ho zastaviť, spustiť opakovane a robiť si poznámky bez toho aby Vás niekto počul alebo videl.
- Prihlásiť sa môžete cez prihlasovací formulár (viď nižšie), kde je okrem iného potrebné vyplniť dôležitý údaj: e-mail, z ktorého budete sledovať záznam; telefónny kontakt v prípade technických komplikácií
- Účastník je prihlásený až po úhrade účastníckeho poplatku.
IBAN: SK66 7500 0000 0040 1836 8485 (do poznámky uveďte názov Vašej firmy alebo Vaše meno).
- Na videoseminár sa nevzťahujú množstevné a ani vernostné zľavy.
- Účastnícky poplatok zahŕňa online prístup na prezeranie videoseminára, materiál v elektronickej podobe a náklady na réžiu.
- Pri stornovaní prihlášky na online semináre uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál.
- Deň pred termínom konania videoseminára Vám na emailovú adresu, ktorú ste si uviedli v prihlasovacom formulári, bude spolu s materiálom zaslaný link – prístupové práva: meno a heslo na prihlásenie a sledovanie záznamu.
- Svoje otázky môžete písať priamo pod videom, na ktoré lektorka dodatočne odpovie. Odpovede na otázky budú zverejnené aj na webe, kde ste sa prihlasovali – uvidia ich len prihlásení.


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby: