ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE ZA ROK 2019

Dátum konania: 30. január 2020
Lektor: Ing. Miriam Matisová, odborník v odvetví účtovníctvo a daňovníctvo v súdnom inžinierstve
Cena: 41 €
VS: 3001

Program:

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby: