SPRÁVNE, KOMPLEXNÉ A PREHĽADNÉ VEDENIE POKLADNIČNEJ AGENDY V ROKU 2019, ZAVEDENIE E-KASA KLIENT A ON-LINE REGISTRAČNÁ POKLADNICA

Dátum konania: 11. jún 2019 (utorok)
Lektor: Ing. Miriam Matisová, odborník v odvetví účtovníctvo a daňovníctvo v súdnom inžinierstve
Cena: 40,- €
VS: 1106

Program seminára:

  1. Hotovostný a bezhotovostný platobný styk v roku 2019
  1. Definícia pojmov e-kasa klient a  on-line registračná pokladnica a virtuálna registračná pokladnica
  1. Zákon o obmedzení hotovostných platieb – praktické príklady a skúsenosti súvisiace s posudzovaním jedného právneho vzťahu
  2. . Zákon o finančnej kontrole (Vzor – Základná finančná kontrola v súlade s § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.).  Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Výnos MF SR ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku pre klientov štátnej pokladne
  3. Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie firmy
  1. Žiadanka na poskytnutie preddavku z pokladne, vzor smernice na vedenie pokladničnej agendy, preskúmanie pokladničných dokladov, oprava pokladničných dokladov, inventarizácia  peňažných prostriedkov v hotovosti
  1. Správna väzba hotovostnej úhrady na záväzkový či pohľadávkový režim, pokladničná kniha ako zrkadlo hotovostných platieb

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby: