SPRÁVNE, KOMPLEXNÉ A PREHĽADNÉ VEDENIE POKLADNIČNEJ AGENDY V ROKU 2019/2020, E-KASA V PRAXI

Dátum konania: 28. november 2019 (štvrtok)
Lektor: Ing. Miriam Matisová, odborník v odvetví účtovníctvo a daňovníctvo v súdnom inžinierstve
Cena: 41,- €
VS: 2811

Program seminára:

Hotovostný a bezhotovostný platobný styk

E-Kasa klient, on-line registračná pokladnica a virtuálna registračná pokladnica v praxi

Zákon o obmedzení hotovostných platieb

Zákon o finančnej kontrole (základná finančná kontrola v súlade s § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.); Zákon o slobodnom prístupe k informáciám; Výnos MF SR ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku pre klientov štátnej pokladne

Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie firmy

Žiadanka na poskytnutie preddavku z pokladne, smernica na vedenie pokladničnej agendy, preskúmanie pokladničných dokladov, oprava pokladničných dokladov, inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti

Správna väzba hotovostnej úhrady na záväzkový či pohľadávkový režim, pokladničná kniha ako zrkadlo hotovostných platieb

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby: