Semináre v roku 2022

Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2022 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021
Dátum: 18. január 2022
Dátum: 19. január 2022
Dátum: 20. január 2022
Dátum: 24. január 2022
Dátum: 25. január 2022
Dátum: 26. január 2022
Dátum: 27. január 2022
Dátum: 31. január 2022
Dátum: 1. február 2022
Dátum: 2. február 2022
Dátum: 8. február 2022
Dátum: 8. február 2022
Dátum: 9. február 2022
Dátum: 10. február 2022
Dátum: 15. február 2022
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Webinár: Kurzarbeit + stravovanie zamestnancov
Dátum: 21. január 2022
Dátum: 28. január 2022
Dátum: 11. február 2022
Dátum: 18. február 2022
Dátum: 22. február 2022
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Webinár: Daňové a odvodové tipy
Dátum: 23. február 2022
Dátum: 10. marec 2022
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Webinár: Zamestnávanie Ukrajincov + zmeny v Zákonníku práce
Dátum: 26. apríl 2022
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Webinár: Zákonník práce 2022
Dátum: 28. apríl 2022
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

ŠKOLENIE: HYGIENICKÉ MINIMUM – PRÍPRAVA (ŠKOLENIE) NA SKÚŠKY PRE ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VYKONÁVANIE EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH ČINNOSTÍ PRI VÝROBE, MANIPULÁCII A UVÁDZANÍ DO OBEHU POTRAVÍN A POKRMOV
Dátum: 15. jún 2022
Lektor: Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

WEBINÁR: ZRÁŽKY A EXEKUČNÉ ZRÁŽKY
Dátum: 16. jún 2022
Lektor: RNDr. Jana Motyčková, RNDr. Jozef Mihál

WEBINÁR: NOVÝ DAŇOVÝ BONUS + ďalšie aktuálne zmeny
Dátum: 14. jún 2022
Dátum: 20. jún 2022
Dátum: 21. jún 2022
Dátum: 22. jún 2022
Dátum: 28. jún 2022
Dátum: 29. jún 2022
Dátum: 14. júl 2022
Dátum: 19. júl 2022
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

ŠKOLENIE: POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVÁ – ICH PRÁVNA ÚPRAVA A NIEKTORÉ AKTUALITY V ROKU 2022
Dátum: 4. august 2022
Lektor: Mgr. Martin Illáš

WEBINÁR: LEGISLATÍVNE ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI NA ROK 2023 + ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2022
Dátum: 13. december 2022
Dátum: 15. december 2022
Dátum: 16. december 2022
Dátum: 19. december 2022
Dátum: 20. december 2022
Lektor: RNDr. Jozef Mihál