Semináre v roku 2020

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE ZA ROK 2019
Dátum: 30. január 2020
Lektor: Ing. Miriam Matisová

LEGISLATÍVNE ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI K 1. 1. 2020 – POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2019
Dátum: 4. február 2020
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVÁ – NIEKTORÉ PRAKTICKÉ OTÁZKY PO NOVELE ZÁKONA Z ROKU 2018
Dátum: 25. február 2020
Lektor: Mgr. Martin Illáš

Daň z príjmov – daňové priznanie za rok 2019 (fyzické a právnické osoby), zmeny v legislatíve pre rok 2020
Dátum: 3. marec 2020
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

HYGIENICKÉ MINIMUM – Školenie a preskúšanie pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
Dátum: 13. máj 2020
Lektor: Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

MZDOVÁ UČTÁREŇ V KONČIACOM OBDOBÍ PANDÉMIE
Dátum: 23. júna 2020
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

HYGIENICKÉ MINIMUM – Školenie a preskúšanie pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
Dátum: 8. júla 2020
Lektor: Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne