Semináre v roku 2019

POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2018 A LEGISLATÍVNE ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2019
Dátum: 10. január 2019
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE ZA ROK 2018
Dátum: 15. január 2019
Lektor: Ing. Miriam Matisová

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2018 – FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY
Dátum: 31. január 2019
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

ZMENA PRAVIDIEL VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ OD 01.01.2019 – STE PRIPRAVENÍ NA VEĽKÉ ZMENY?
Dátum: 20. Február 2019
Lektor: Ing. Dagmar Melotíková

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVÁ PO NOVELE ZÁKONA Z ROKU 2018
Dátum: 6. Marec 2019
Lektor: Mgr. Martin Illáš

REKREÁCIA A REGENERÁCIA ZAMESTNANCOV PO NOVOM (ZMENY V PRACOVNOPRÁVNYCH PREDPISOCH ÚČINNÉ OD 1.1.2019)
Dátum: 14. máj 2019
Lektor: Ing. Miluška Horváthová

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V PRAXI – ZMENY OD 01.01.2019
Dátum: 16. máj 2019
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

SPRÁVNE, KOMPLEXNÉ A PREHĽADNÉ VEDENIE POKLADNIČNEJ AGENDY V ROKU 2019, ZAVEDENIE E-KASA KLIENT A ON-LINE REGISTRAČNÁ POKLADNICA
Dátum: 11. jún 2019
Lektor: Ing. Miriam Matisová

O CESTOVNÝCH NÁHRADÁCH TROCHU INAK
Dátum: 26. jún 2019
Lektor: Ing. Miluška Horváthová