Semináre v roku 2018

Účtovná a daňová závierka
Dátum: 15. január 2018
Lektor: Ing. Zuzana Kubačková

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2018
Dátum: 23. január 2018
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Elektronické schránky pre n.o, o.z., družstva a fondy od 01.05.2018
Dátum: 30. janurár 2018
Lektor: Mgr. Monika Imrichová

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017-fyzické a právnické osoby
Dátum: 6. február 2018
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

Účtovná závierka podnikaeľov v PU za rok 2017
Dátum: 13. február 2018
Lektor: Ing. Miriam Matisová

Novelizácia zákona o DPH
Dátum: 27. február 2018
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

Hygienické minimum – Školenie a preskúšanie pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
Dátum: 28. február 2018
Lektor: Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

Ochrana osobných údajov podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia „GDPR“
Dátum: 16. apríl 2018
Lektor: JUDr. Marcela Macová

Tuzemské a zahraničné pracovné cesty a ich aplikačná parx, vzory
Dátum: 14. máj 2018
Lektor: Ing. Miriam Matisová

„Nový zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR“
Dátum: 29. jún 2018
Lektor: Mgr. Daniela Košťálová

NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO „GDPR“, PRAKTICKÉ TIPY, PRVÉ APLIKAČNÉ PROBLÉMY
Dátum: 16. október 2018
Lektor: Mgr. Daniela Košťálová

HYGIENICKÉ MINIMUM – Školenie a preskúšanie pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
Dátum: 17. október 2018
Lektor: Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY A ICH APLIKAČNÁ PRAX, VZORY. ZVÝŠENIE SADZBY STRAVNÉHO OD 01.06.2018
Dátum: 23. október 2018
Lektor: Ing. Miriam Matisová

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V ROKU 2018
Dátum: 6. november 2018
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

AKO SA ZMENIA PRAVIDLÁ PRI „ZÁKAZKE S NÍZKOU HODOTOU“ OD 01.01.2019
Dátum: 14. november 2018
Lektor: Ing. Dagmar Melotíková

INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV (VLASTNÉHO IMANIA) V ROKU 2018
Dátum: 23. november 2018
Lektor: Ing. Miluška Horváthová

SPRÁVNE, KOMPLEXNÉ A PREHĽADÉ VEDENIE POKLADNIČNEJ AGENDY V ROKU 2018
Dátum: 26. november 2018
Lektor: Ing. Miriam Matisová

PRÍPRAVA NA DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2018
Dátum: 11. december 2018
Lektor: JUDr. Oľga Groszová