Semináre v roku 2017

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2017
Dátum konania: 03 februára 2017
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2016 Fyzické a právnické osoby
Dátum konania: 09. februára 2017
Lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca

Hygienické minimum – Školenie a preskúšanie pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
Dátum: 15. február 2017
Lektor: Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2016
Dátum konania: 28. februára 2017
Lektor: Ing. Soňa Ugróczy,

DPH – Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi
Dátum konania: 04. mája 2017
Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

Elektronické schránky – povinná aktivácia k 1.7.2017 pre PO a neskôr aj pre ostatné subjekty
Dátum konania: 11. mája 2017
Lektor: Mgr. Monika Imrichová,

Daň z príjmov v roku 2017
Dátum konania: 23. mája 2017
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

Hygienické minimum – Školenie a preskúšanie pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
Dátum: 21. júna 2017
Lektor: Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende
Dátum konania: 23. júna 2017
Lektor: JUDr. Marcela Macová , PhD.

DPH v roku 2017 – daňové priznanie
Dátum konania: 10. októbra 2017
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

Hygienické minimum – Školenie a preskúšanie pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
Dátum: 11. októbra 2017
Lektor: Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

Vedenie pokladničnej agendy vo firme z viacerých pohľadov súčasnej legislatívy v SR
Dátum konania: 25. októbra 2017
Lektor: Ing. Miriam Matisová,

Účtovníctvo spoločnosti pre manažérov a majiteľov firiem
Dátum konania: 13. a 14. novembra 2017
Lektor: Ing. Zuzana Kubačková

Majetok spoločnosti a jeho odpisovanie v roku 2017
Dátum konania: 27. novembra 2017
Lektor: Ing. Zuzana Kubačková

Daň z príjmov v roku 2017
Dátum konania: 28. novembra 2017
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

Tuzemské a zahraničné pracovné cesty a ich aplikačná prax , vzory
Dátum konania: 29. novembra 2017
Lektor: Ing. Miriam Matisová