Semináre v roku 2016

POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2015 A LEGISLATÍVNE ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2016
Dátum: 19. 1. 2016
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCVE ZA ROK 2015
Dátum: 27. 1. 2016
Lektor: Ing. Miriam Matisová

DAŇ Z PRÍJMOV – DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2015 A ZMENY K 1. 1. 2016
Dátum: 4. 2. 2016
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

ÚČTOVNÁ A DAŇOVÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2015
Dátum: 16. 2. 2016
Lektor: Ing. Jana Acszová

ZMENY ZÁKONA O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY PRE ROK 2016 V PRAXI
Dátum: 22. 2. 2016
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

HYGIENICKÉ MINIMUM – Školenie a preskúšanie pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
Dátum: 9. 3. 2016
Lektor: odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

PROBLÉMY ÚČTOVANIA NAJMÄ Z DAŇOVÉHO HĽADISKA
Dátum: 7. 4. 2016
Lektor: Ing. Jana Acszová

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V ROKU 2016. ZÁKLADNÉ PRINCÍPY
Dátum: 3. 6. 2016
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

VYBRATÉ TÉMY ZO SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA 2016
Dátum: 10. 6. 2016
Lektor: RNDr. Jana Motyčková

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – AUDIT Z POHĽADU KONTROLNEJ ČINNOSTI ÚRADU NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SR
Dátum: 13. 6. 2016
Lektor: JUDr. Marcela Macová

PROBLÉMY ÚČTOVANIA Z DAŇOVÉHO HĽADISKA A VPLYV OBCHODNÉHO PRÁVA NA ÚČTOVNÍCTVO A ZDANENIE (KONATEĽ, SPOLOČNÍK, ČLEN ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU)
Dátum: 14. 6. 2016
Lektor: Ing. Jana Acszová

HYGIENICKÉ MINIMUM – Školenie a preskúšanie pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
Dátum: 22. 6. 2016
Lektori: odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

Cestovné náhrady v roku 2016 a ich aplikačná prax
Dátum: 28. 6. 2016
Lektor: Ing. Miriam Matisová

ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
Dátum: 18. 10. 2016
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

HYGIENICKÉ MINIMUM – Školenie a preskúšanie pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
Dátum: 19. 10. 2016
Lektor: odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

Pokladničná agenda v súčinnosti s aktuálnou legislatívou (novela Obchodného zákonnníka – firmy úpadku, Zákon o obmedzení hotovostných platieb)
Dátum: 3. 11. 2016
Lektor: Ing. Miriam Matisová

Príprava daňového priznania k dani z príjmov za rok 2016 a zmeny v daňovej legislatíve pre rok 2017
Dátum: 7. 11. 2016
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

Tuzemské a zahraničné pracovné cesty a ich aplikačná prax
Dátum: 15. 11. 2016
Lektor: Ing. Miriam Matisová

VYBRANÉ PROBLÉMY DPH V PRAXI (v praktických príkladoch) a NOVELA DPH 2017
Dátum: 21. 11. 2016
Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

Majetok spoločnosti – legislatívne zmeny platné v roku 2016
Dátum: 22. 11. 2016
Lektor: Ing. Zuzana Kubačková

Ochrana osobných údajov – nové usmernenia a aktuality v roku 2016
Dátum: 25. 11. 2016
Lektor: JUDr. Marcela Macová

Účtovná závierka pre podnikateľov za rok 2016, novelizácia postupov účtovania pre PU
Dátum: 29. 11. 2016
Lektor: Ing. Zuzana Kubačková