Semináre v roku 2015

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2014 – FO+PO
Dátum: 12. 1. 2015
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2014 A LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2015
Dátum: 20. 1. 2015
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

DAŇ Z PRÍJMOV PO A DAŇOVÉ PRIZNANIE PO
Dátum: 21. 1. 2015
Lektor: Ing. Jana Acsová

DAŇ Z PRÍJMOV PO A DAŇOVÉ PRIZNANIE FO
Dátum: 29. 1. 2015
Lektor: Ing. Jana Acsová

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2014
Dátum: 26. 1. 2015
Lektor: Ing. Miriam Matisová

Hygienické minimum – Školenie a preskúšanie pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
Dátum: 11. 3. 2015
Lektor: odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v roku 2015
Dátum: 22. 4. 2015
Lektor: Ing. Jana Acsová

ZÁKONNÍK PRÁCE 2015
Dátum: 27. 4. 2015
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

DPH a Európska Únia (Cezhraničné obchody s tovarom a službami v rámci EÚ)
Dátum: 6. 5. 2015
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

Účtovníctvo a dane – konzultačný seminár
Dátum: 13. 5. 2015
Lektor: Ing. Jana Acsová

Pracovné cesty zamestnancov v roku 2015
Dátum: 18. 5. 2015
Lektor: Ing. Miriam Matisová

Higienické Minimum
Dátum: 24. 6. 2015
Lektor: odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v roku 2015 – aktuálne zmeny
Dátum: 16. 6. 2015
Lektor: Ing. Jana Acsová

DAŇOVÉ A ODVODOVÉ TIPY 2015 + Zákonník práce 2015
Dátum: 19. 6. 2015
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Hotovostný a bezhotovostný platobný styk v roku 2015; elektronická, či virtuálna pokladnica-komplexné informácie
Dátum: 22. 6. 2015
Lektor: Ing. Miriam Matisová

DAŇ Z PRÍJMOV ZA ROK 2015
Dátum: 21. 10. 2015
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

VYBRATÉ TÉMY ZO SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
Dátum: 22. 10. 2015
Lektor: RNDr. Jana Motyčková

ZRÁŽKY ZO MZDY A EXEKUČNÉ ZRÁŽKY
Dátum: 23. 10. 2015
Lektor: RNDr. Jana Motyčková

„HIGIENICKÉ MINIMUM“ – Školenie a preskúšanie pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
Dátum: 28. 10. 2015
Lektori: odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

DPH – NOVELIZÁCIA ZÁKONA K 1. JANUÁRU 2016
Dátum: 12. 11. 2015
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

CESTOVNÉ NÁHRADY V ROKU 2015 A ICH APLIKAČNÁ PRAX
Dátum: 27. 11. 2015
Lektor: Ing. Miriam Matisová

VEDENIE POKLADNIČNEJ AGENDY A POKLADNIČNÉ OPERÁCIE (PRAKTIKUM PRÍKLADOV..), KOMPLETNOSŤ, SPRÁVNOSŤ A PREHĽADNOSŤ VEDENIA POKLADNIČNEJ AGENDY
Dátum: 3. 12. 2015
Lektor: Ing. Miriam Matisová