Semináre v roku 2013

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2012 FO+PO
Dátum: 14. 1. 2013
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve
Dátum: 17. 1. 2013
Lektor: Ing. Zuzana Kubačková

Daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2012, príprava na ročné zúčtovanie
Dátum: 15. 2. 2013
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

Aplikačná prax v sociálnom a zdravotnom poistení
po 1.1.2013
Dátum: 18. 2. 2013
Lektor: RNDr. Jana Motyčková

Dlhodobý majetok a inventarizácia majetku pri ročnej účtovnej závierke
Dátum konania: 01. 3. 2013
Lektor: Ing. Zuzana Kubačková

Daň  z pridanej hodnoty v roku 2013
Dátum konania13. 3. 2013
Lektor: JUDr. Oľga Groszová

Novela Zákonníka práce účinnej od 1.1.2013 –aktuálne aplikačné problémy
Dátum konania03. 4. 2013
Lektor: JUDr. Alena Huťanová

Aplikačná prax v sociálnom a zdravotnom poistení
Dátum konania27. 5.  2013
Lektor: RNDr. Jana Motyčková

Daň  z pridanej hodnoty  – čo musíte vedieť (Konzultačný seminár 1. Časť)
Dátum konania30. 5. 2013
Lektor:  JUDr. Oľga Groszová 

Cestovné náhrady v roku 2013, účinky legislatívnych zmien v poskytovaní cestovných náhrad
Dátum konania14. 6. 2013
Lektor:  Ing. Miriam Matisová

Daň z pridanej hodnoty – čo musíme vedieť – II. časť
(Zlý stav v oblasti verejných financií → opatrenia na zlepšenie výberu daní → časté daňové kontroly → prevencia = dobrá znalosť zákona)
Dátum konania7.10. 2013
Lektor:  JUDr. Oľga Groszová

Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov v kocke – komplexný pohľad na súčasný stav (1. z cyklu 2 seminárov)
Dátum konania14.10. 2013
Lektor:  RNDr. Jana Motyčková

Dávky sociálneho poistenia, poistenie SZČO, dobrovoľné poistenia (2. z cyklu 2 seminárov)
Dátum konania22.10. 2013
Lektor:  RNDr. Jana Motyčková

Pokladničná agenda v účtovných jednotkách v roku 2013 a pripravované zmeny od 1.1.2014
Dátum konania28.10. 2013
Lektor:  Ing. Miriam Matisová

Dlhodobý majetok – odpisovanie majetku s dôrazom na zmeny
Dátum konania06. 11. 2013
Lektor:  Ing. Zuzana Kubačková

Praktický seminár k zákonu č. 122/2013 o ochrane osobných údajov
Dátum konania08. 11. 2013
Lektor:  Ing. Pavol Kukučka

Pracovné cesty zamestnancov a podnikateľov v roku 2013 a pripravované zmeny od 1.1.2014“
Dátum konania11. 11.  2013
Lektor:  Ing. Miriam Matisová

Problémy účtovania najmä z daňového hľadiska pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva“
Dátum konania20. 11. 2013
Lektor:  Ing. Zuzana Kubačková

Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2014;  koniec roka 2013 z pohľadu DPH“
Dátum konania27.11.2013
Lektor:  JUDr. Oľga Groszová

Novelizované zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení – zmeny v mzdovej oblasti (k 1.10. a k 1.11.2013 a 1.1.2014)
Dátum konania28. 11  2013
Lektor: RNDr. Jana Motyčková

Daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2013 – príprava na ročné zúčtovanie“
Dátum konania10.12. 2013
Lektor:  JUDr. Oľga Groszová