PRÍPRAVA NA DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2018

Koniec kalendárneho roka  a tým aj koniec  zdaňovacieho obdobia je už veľmi blízko, je najvyšší čas začať sa na  povinnosť  podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018  pripravovať. Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 musia podávať všetky podnikateľské právnické osoby a z fyzických osôb tie, ktoré majú za rok 2018 zdaniteľný príjem vyšší ako 1901,67 eur. Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Zz., ktorý obsahuje pravidlá , ktoré musíme pri vypracovaní daňového priznania  rešpektovať, sa mení niekoľkokrát  ročne. To je skutočnosť, ktorá prípravu daňového priznania k dani z príjmov robí veľmi zložitou a náročnou.

Dátum konania: 11. december 2018 (utorok)
Lektor: JUDr. Oľga Groszová – daňový poradca, člen SKDP
Cena: 40,- €
VS: 1112

Program seminára: 

1/ novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2018 realizovaná zákonom č.344/2017 Z.z.

2/ nezdaniteľné čiastky základu dane fyzickej osoby platné pre rok 2018 a podmienky ich uplatnenia

3/ daňové a nedaňové výdavky

4/ obchodné vzťahy medzi závislými osobami, transferové oceňovanie kto je závislou osobou, úprava základu dane závislých osôb

5/ 13.plat (dovolenkový) a 14.plat (vianočný)  –  spôsob zdanenia

6/informácia o novelizácii zákona o dani z príjmov k 1.1.2019

7/ Diskusia– odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k problematike, ktorá je predmetom seminára

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby: