POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVÁ – NIEKTORÉ PRAKTICKÉ OTÁZKY PO NOVELE ZÁKONA Z ROKU 2018

Dátum konania: 25. február 2020
Lektor: Mgr. Martin Illáš – pracovník odboru legislatívy MPaRV SR, špecialista v rezorte pôdohospodárstva a výkladovej praxe v súvislosti s pozemkovými spoločenstvami
Cena: 59 €
VS: 2502

Program: 

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby: