WEBINÁR: NOVÝ DAŇOVÝ BONUS + ďalšie aktuálne zmeny

Hlavnou témou webinára s Jozefom Mihálom je nový daňový bonus.

Ďalej sa bude hovoriť o zmenách v sociálnom poistení od 1. 6. 2022 a o ďalších aktuálnych témach.

 

Účastníci webinára získajú rozsiahly pracovný materiál v pdf podobe (obdržia ho jeden deň pred webinárom).

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.

Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie prostredníctvom chatu.

 

Časový harmonogram webinára
9:00 – 14:30 hod, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 – 12:00) a dve 10 min. prestávky.

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Dátum konania:

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Cena: 70 €

IBAN: SK66 7500 0000 0040 1836 8485

VS: podľa dátumu v prihláške na ktorý ste sa prihlásili (1406;2106;2206;2806)

Program webinára

 1. Nový daňový bonus od 1.7.2022 a od 1.1.2023
  • nová suma daňového bonusu a jeho ohraničenie percentom z čiastkového základu dane
  • postup zamestnávateľa pri výpočte mesačných preddavkov na daň
  • postup pri ročnom zúčtovaní a daňovom priznaní
  • na čo si treba dať pozor
  • rady a odporúčania
 2. Zmeny v sociálnom poistení od 1.6.2022
  • elektronická PN, povinnosti zamestnanca, zamestnávateľa a zmeny v komunikácií so Sociálnou poisťovňou
  • ochranná lehota tehotných žien, príklady
  • nová možnosť odchodu do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch + ďalšie zmeny v dôchodkoch
  • nová otcovská dovolenka po narodení dieťaťa z pohľadu zamestnávateľa
 3. Ďalšie aktuálne témy a diskusia
  • stravovanie zamestnancov od 1.5.2022 (krátke zhrnutie zmien)
  • zákon o podpore v čase skrátenej práce (riešenie problémov v rámci diskusie)
  • sezónna práca
  • diskusia

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Organizačné a technické informácie k webináru

Tento webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou RELIA.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.

Účastník je prihlásený, až po úhrade poplatku (najneskôr však 5 dni pred termínom webinára) a zaslaním vyplnenej prihlášky, v ktorej je dôležité uviesť e-mailovú adresu poslucháča na ktorú mu pred začatím bude zaslaný link s heslom na online prihlásenie.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu  a vyššie uvedenú knihu Jozefa Mihála.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál .
Na tento webinár sa nevzťahujú množstevné a ani vernostné zľavy.

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Organizačné a technické informácie k webináru

Tento webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou RELIA.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Záznam z tohto webinára nebude k dispozícii.

Účastník je prihlásený, až po úhrade poplatku (najneskôr však 5 pracovných dní pred termínom webinára) a zaslaním vyplnenej prihlášky, v ktorej je dôležité uviesť e-mailovú adresu poslucháča na ktorú mu pred začatím bude zaslaný link s heslom na online prihlásenie.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál v PDF.
Na tento webinár sa nevzťahujú množstevné a ani vernostné zľavy.


Prihlasovací formulár