INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV (VLASTNÉHO IMANIA) V ROKU 2018

Dátum konania: 23. november 2018 (piatok)
Lektor: Ing. Miluška Horváthová – dlhoročná špecialistka a lektorka v danej oblasti
Cena: 43,- €
VS: 2311

Program seminára:

  1. Legislatívna úprava inventarizácie
  1. Príprava inventarizácie majetku a záväzkov
  1. Realizácia inventarizácie
  1. Usporiadanie inventarizačných rozdielov
  1. Prechodné a trvalé zníženie hodnoty majetku- zásada opatrnosti
  1. Povinnosť prehodnotenia plánu odpisov v zmysle postupov účtovania
  1. diskusia

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby: