DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2018 – FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY

POZOR!!! zmena miesta konania: seminár sa koná v reštaurácii STAVBÁR Strednej odbornej školy obchodu a služieb, ul. M.R.Štefánika 1832/42 v Dolnom Kubíne (oproti autobusovému nástupišťu)

S príchodom  Nového roka prichádza povinnosť vyrovnať si daňovú povinnosť v oblasti dane z príjmov voči štátu. Povinnosť sa vzťahuje na fyzické aj právnické osoby, pravidlá sú uvedené v zákone č.595/2003 Z.z. p dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Najmä v dôsledku toho, že zákon sa neustále mení, pripraviť daňové priznanie nie je jednoduchá úloha. Pripravený seminár vám pomôže zorientovať sa  v tejto problematike.

Dátum konania: 31. Január 2019 (štvrtok)
Lektor: JUDr. Oľga Groszová – daňový poradca, člen SKDP
Cena:  42,- €
VS: 3101

Program seminára:

  1. Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO ?  – určenie okruhu daňovníkov povinných podať daňové priznanie
  2. Základ dane fyzickej osoby – určenie základu dane, nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus
  3. Základ dane právnickej osoby – daňové výdavky, nedaňové výdavky, odpisy, DPH ako daňový náklad
  4. Minimálna výška dane FO a daňová licencia PO – postup po zrušení licencie od  r.2018
  5. Obchodné vzťahy medzi závislými osobami – transferové oceňovanie
  6. Preddavky na daň na rok 2019
  7. Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2019
  8. Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby: