DAŇ Z PRÍJMOV – príprava daňového priznania za rok 2019, zmeny v legislatíve pre rok 2020

Koniec kalendárneho roka  a tým aj koniec  zdaňovacieho obdobia je už veľmi blízko, je najvyšší čas začať sa na  povinnosť  podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019  pripravovať. Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 musia podávať všetky podnikateľské právnické osoby a z fyzických osôb tie, ktoré majú za rok 2019 zdaniteľný príjem vyšší ako 1968,68 eur. Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z., ktorý obsahuje pravidlá , ktoré musíme pri vypracovaní daňového priznania  rešpektovať, sa mení niekoľkokrát  ročne. To je skutočnosť, ktorá prípravu daňového priznania k dani z príjmov robí veľmi zložitou a náročnou.

Dátum konania: 15. október 2019 (utorok)
Lektor: JUDr. Oľga Groszová – daňový poradca, člen SKDP
Cena: 42,- €
VS: 1510

Program seminára:

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby: