Úvod

Vítame Vás na stránke “Semináre-Orava”  s aktuálnou ponukou vzdelávacích aktivít.

Úvodný obrázok

Potrebujete poradiť  resp. pomôcť pri získavní zručností spojených s prácou a aplikáciou novelizovaných zákonov a s nimi súvisiacich predpisov?

Sme tu pre Vás prostredníctvom odborných seminárov, ktoré pravidelne realizujeme za účelom pomôcť Vám zorientovať sa v danej problematike.

Čo Vás zaujíma?  Napíšte nám, radi uvítame Vaše námety a podnety.

Potrebujete spracovať účtovníctvo? Spracúvame účtovníctvo vo svojom sídle, ale  v prípade potreby aj v sídle zákazníka, po vzájomnej dohode a v určitom dohodnutom rozsahu.
Účtovníctvo vedieme  v ekonomickom software SunSoft EcoSun spoločnosti SunSoft Plus s.r.o.
K tvorbe cenových ponúk pristupujeme individuálne. Klient má možnosť dohodnúť si cenustanovenú na základe skutočných účtovných položiek a vykonaných prác alebo paušálnu cenu stanovenú individuálne na základe predpokladanej náročnosti spracovania.

VYUŽITE MNOŽSTVO ZLIAV

Uzávierka prihlášok všetkých seminárov: 3 dni pred konaním seminára

Aktuálna ponuka seminárov:

18. október
2016

ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Cena: 42 € !!! zvýhodnená cena pri prihlásení a úhrade do 07.10.2016

Miesto konania: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v D.Kubíne, Námestie slobody 1 – Bysterec, zasadačka na 1. poschodí

(viac informácií po kliknutí)

19. október
2016

HYGIENICKÉ MINIMUM – Školenie a preskúšanie pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

Lektori: odborní pracovníci RÚVZ v Dolnom Kubíne

Miesto konania: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v D.Kubíne, Námestie slobody 1 – Bysterec, zasadačka na 1. poschodí

(viac informácií po kliknutí)