Úvod

Vítame Vás na stránke „Semináre-Orava“  s aktuálnou ponukou vzdelávacích aktivít.

Úvodný obrázok

Potrebujete poradiť  resp. pomôcť pri získavní zručností spojených s prácou a aplikáciou novelizovaných zákonov a s nimi súvisiacich predpisov?

Sme tu pre Vás prostredníctvom odborných seminárov, ktoré pravidelne realizujeme za účelom pomôcť Vám zorientovať sa v danej problematike.

Čo Vás zaujíma?  Napíšte nám, radi uvítame Vaše námety a podnety.

Potrebujete spracovať účtovníctvo? Spracúvame účtovníctvo vo svojom sídle, ale  v prípade potreby aj v sídle zákazníka, po vzájomnej dohode a v určitom dohodnutom rozsahu.
Účtovníctvo vedieme  v ekonomickom software SunSoft EcoSun spoločnosti SunSoft Plus s.r.o.
K tvorbe cenových ponúk pristupujeme individuálne. Klient má možnosť dohodnúť si cenustanovenú na základe skutočných účtovných položiek a vykonaných prác alebo paušálnu cenu stanovenú individuálne na základe predpokladanej náročnosti spracovania.

VYUŽITE MNOŽSTVO ZLIAV

Uzávierka prihlášok všetkých seminárov: 3 dni pred konaním seminára

Aktuálna ponuka seminárov:

15. Január
2018

ÚČTOVNÁ A DAŇOVÁ ZÁVIERKA

Lektor: Ing. Zuzana Kubačková

(viac informácií po kliknutí)

23. Január
2018

POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2017 A LEGISLATÍVNE ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2018

Miesto konania:
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v D. Kubíne, Námestie slobody 1 – Bysterec, zasadačka na 1. Poschodí
Pozor: Zvýhodnená cena 53,- € pri prihlásení sa a úhrade do 10. 1. 2017
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

(viac informácií po kliknutí)
27. Február
2018

NOVELIZÁCIA ZÁKONA O DPH

Lektor: JUDr. Oľga Groszová

(viac informácií po kliknutí)