Úvod

Vítame Vás na stránke „Semináre-Orava“  s aktuálnou ponukou vzdelávacích aktivít.

Úvodný obrázok

Potrebujete poradiť  resp. pomôcť pri získavní zručností spojených s prácou a aplikáciou novelizovaných zákonov a s nimi súvisiacich predpisov?

Sme tu pre Vás prostredníctvom odborných seminárov, ktoré pravidelne realizujeme za účelom pomôcť Vám zorientovať sa v danej problematike.

Čo Vás zaujíma?  Napíšte nám, radi uvítame Vaše námety a podnety.

Potrebujete spracovať účtovníctvo? Spracúvame účtovníctvo vo svojom sídle, ale  v prípade potreby aj v sídle zákazníka, po vzájomnej dohode a v určitom dohodnutom rozsahu.
Účtovníctvo vedieme  v ekonomickom software SunSoft EcoSun spoločnosti SunSoft Plus s.r.o.
K tvorbe cenových ponúk pristupujeme individuálne. Klient má možnosť dohodnúť si cenustanovenú na základe skutočných účtovných položiek a vykonaných prác alebo paušálnu cenu stanovenú individuálne na základe predpokladanej náročnosti spracovania.

VYUŽITE MNOŽSTVO ZLIAV

Uzávierka prihlášok všetkých seminárov: 3 dni pred konaním seminára

Aktuálna ponuka seminárov:

3. február
2017

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2017

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

!!! ZVÝHODENÁ CENA 48 € (platí pri prihlásení a úhrade do 20.01.2017)
Miesto konania: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v D.Kubíne, Námestie slobody 1 – Bysterec, zasadačka na 1. poschodí

(viac informácií po kliknutí)


15. február
2017

Hygienické minimum – príprava (školenie) a skúšky pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

Lektori: Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Miesto konania: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v D.Kubíne, Námestie slobody 1 – Bysterec, zasadačka na 1. poschodí

(viac informácií po kliknutí)


apríl
2017

VYBRANÉ PROBLÉMY DPH V PRAXI (v praktických príkladoch) a NOVELA DPH 2017

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

Termín seminára ešte dodatočne upresníme.

(viac informácií po kliknutí)